Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSG w Brudzewie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Brudzew ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie, ul. Powstańców Wlkp. 35, 62-720 Brudzew

 

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).  Wójt Gminy Brudzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie.

Do konkursu może przystąpić


1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)  Ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.

2) Ukończył  studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

3)  Posiada co najmniej pięcioletni straż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

4)  W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywna ocenę dorobku zawodowego.

5)  Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

6) Nie był karany karą dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

7)  Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8) Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.


2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:

1. Ukończyła studia wyższe magisterskie.

2. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy .

3. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole

4. Spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2 i 5-8.

 

Oferty powinny zawierać ponizsze dokumenty:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego.
3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.
4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędacej nauczycielem.
5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, ze zmianami)
11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci proszeni są do składania ofert w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie” na adres Urzędu Gminy w Brudzewie, 62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 w terminie do dnia 12 kwietnia 2007r.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brudzew zgodnie z regulaminem konkursu zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1855).

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. .

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSG w Brudzewie (230.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Szurgot
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Szurgot
Data wprowadzenia:2007-03-14 13:51:20
Opublikował:Jarosław Szurgot
Data publikacji:2007-03-14 13:56:57
Ostatnia zmiana:2007-04-24 08:34:00
Ilość wyświetleń:1912
Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij