Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Nazwa procedury: ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Komórka/Stanowisko: GOPS – świadczenia rodzinne

Opis procedury: wydanie decyzji o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

Kogo dotyczy : osoby ubiegając sie o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wymagane dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

 3. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 r. ż. lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej,

 4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej,

 5. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje dziecko niepełnosprawne,

 6. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 7. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

 8. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, albo nakaz płatniczy za ten rok,

 9. kopia wyroku sądu zasadzającego alimenty,

 10. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 11. dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu,

 12. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 13. kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 14. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 15. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

 16. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 17. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 18. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

 19. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

 20. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

 21. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

 22. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 23. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz
  o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 24. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania
  w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 25. zaświadczenie organu emerytalno – rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 26. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu, w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


Miejsce składania pism:  pokój 22; tel. 632798341

Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty: brak

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U .Nr. 139 z 2006r. poz 992 ze zm)

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

Inne informacje:

Rodzaj pisma, sprawy związanej z przedstawiona wyżej procedurą: wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik) do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne( Dz. U N. 105 poz 881 ze zm)

Załączniki

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (417.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Świadczenia Rodzinne
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Wotalski
Data wprowadzenia:2007-07-17 14:01:14
Opublikował:Piotr Wotalski
Data publikacji:2007-07-17 14:02:12
Ostatnia zmiana:2011-06-17 12:49:20
Ilość wyświetleń:1879

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij