Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Wybory Samorządowe 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE

(wybory radnych Rady Gminy Brudzew, Rady Powiatu Tureckiego,

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Brudzew)
odbędą się w dniu 16 listopada 2014 roku (niedziela)

Głosowanie odbywać się będzie bez przerwy od godziny 7:00do godziny 21:00.
 


Wyniki wyborów na terenie Gminy Brudzew:

1) protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Brudzew z dnia 18-11-2014r. - kliknij

2)   protokół z wyborów do Rady Gminy Brudzew z dnia 18-11-2014r. 
wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach - kliknij

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Brudzew
wybranej w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
- kliknij
Rada Powiatu Tureckiego - kliknij
Sejmik Województwa Wielkopolskiego - kliknij


 

kandydaci na radnych Rady Gminy Brudzew - pobierz
kandydaci na Wójta Gminy Brudzew - pobierz
informacje o kandydatach do Rady Powiatu Tureckiego - kliknij
informacje o kandydatach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - kliknij
wizualizacja wyborów samorządowych - kliknij


Obwody wyborcze - sprawdź gdzie możesz zagłosować- kliknij


W wyborach samorządowych w spisach wyborców ujmowane są (będą mogły wziąć udział w głosowaniu)
wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.

Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje wpisaniem do rejestru wyborców i ujęciem w spisie wyborców z urzędu
(źródło: PKW).


granice okręgów wyborczych Gminy Brudzew - pobierz
Uchwała Nr XXIV / 139 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Brudzew na stałe obwody głosowania-pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzew z dnia 16-10-2014 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierzPaństwowa Komisja Wyborcza:
  1) serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu - 
kliknij
  2) informacje PKW dotyczace wyborów samorządowych - kliknij
  3) wzory kart do głosowania - kliknij
  4) kalendarz wyborczy - pobierz
  5)Urzędnik Wyborczy Gminy Brudzew, pełnomocnik ds. wyborów  - pobierz

  6) informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - kliknij 
  7) zgłaszanie kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych - kliknij
 
8) wyjaśnienia PKW sprawie członkostwa w komisjach wyborczych - pobierz

  9) informacje PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - kliknij     
 10) informacje PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta - 
kliknij
 11) uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosukliknij
 12) uchwała PKW 
w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach - kliknij
 13) komunikat PKW o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych  - pobierz

  
Gminna Komisja Wyborcza w Brudzewie:
  1) powołanie Terytorialnych Komisji Wyborczych -
pobierz
  2) Gminna Komisja Wyborcza w Brudzewie - skład osobowy -  pobierz
  3) wybór przewodniczącego GKW w Brudzewie - pobierz

  4) wybór zastępcy przewodniczącego GKW w Brudzewie - pobierz
  5) powołanie pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej GKW w Brudzewie - pobierz
  6) wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych - pobierz

  7) regulamin terytorialnej komisji wyborczej - pobierz  

  8) plan dyżurów GKW w Brudzewie - rejestracja list kandydatów na radnych oraz wójta - pobierz  

  9) obwieszczenie GKW w Brudzewie w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych - pobierz
 10) plan dyżurów GKW w Brudzewie związanych z rejestracją dodatk.zgłoszeń list kandydatów na radnych - pobierz
 11) komunikat GKW w Brudzewie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych - pobierz
 12) Uchwała nr 7 GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 w sprawie przyznania numerow listom kandydatow - pobierz
 13) Obwieszczenie GKW w Brudzewie o zarejestrowanych kandydatach na Wojta Gminy Brudzew - pobierz
 14) Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych - pobierz
 15) Obwieszczenie GKW w Brudzewie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w OW nr 7 - pobierz
 16) Obwieszczenie GKW w Brudzewie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w OW nr 9 - pobierz
 17) Obwieszczenie GKW w Brudzewie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w OW nr 10 - pobierz
 18) Obwieszczenie GKW w Brudzewie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w OW nr 11 - pobierz
 19) Uchwała nr 8 GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego
      kandydata na Wójta Gminy Brudzew -pobierz
 20) Uchwała nr 9 GKW w Brudzewie z dnia 27-10-2014r. w sprawie kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy
      Brudzew -pobierz

 21) Uchwała nr 10 GKW w Brudzewie z dnia 27-10-2014r. w sprawie kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy
      Brudzew -pobierz
22) Uchwała nr 11 GKW w Brudzewie z dnia 15.11.2014 w sprawie zmiany składu OKW nr 3 w Janowie - pobierz


Obwodowe Komisje Wyborcze:
 
1) zawiadomienie o publicznym losowaniu kandydatów na członków OKW - pobierz 
  2) powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych -
pobierz

  3) wytyczne dla OKW - pobierz
  4) regulamin obwodowej komisji wyborczej - pobierz

  5) wzory protokołów sporządzanych przez OKW - pobierz
  6) wzór zaświadczenia dla męża zaufania - pobierz   
 
  7) powołanie operatorów systemów informatycznych - pobierz
  8) pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych  5 listopada 2014 roku (środa), godz. 14:00 - pobierz
  9) informacja o obowiązkowym szkoleniu przewodniczących i zastępców OKW w dniu 6 listopada 2014 roku
     (czwartek), godz. 9:00 - pobierz  
10) uchwały OKW w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji - pobierz
11) uchwały OKW w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji - pobierz  

12) Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierz
13) Informacje OKW o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania - pobierz
 ,

Załączniki

1. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (527.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Informacja PKW dotycząca terminu wyborów (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Limity wydatków na agitację wyborczą (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Wyjaśnienia PKW z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Informacja PKW z dnia 28 lipca 2014r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Informacja PKW z dnia 28 lipca 2014r. o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach (231.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. Uchwała PKW z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. Uchwała PKW z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. Uchwała PKW z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11. Uchwała PKW z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania (286kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. Rozporządzenie PRM z dnia 20-08.2014 w sprawie zarządzenia wyborów - KALENDARZ WYBORCZY (185.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Obwieszczenie o okręgach wyborczych (600.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Informacja Wójta Gminy Brudzew o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. Informacja KW w Koninie z dnia 17-09-2014 w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych (120.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. Postanowienie KW w Koninie z dnia 22.09.2014 - Powołanie TKW (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. Gminna Komisja Wyborcza w Brudzewie - skład osobowy (861.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. Informacja o szkoleniu (27-09) dla Terytorialnych Komisji Wyborczych (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. Zarządzenie Wójta Gminy Brudzew nr 15.2014 z dnia 10.04.2014 - Urzędnik Wyborczy Gminy Brudzew (504.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20. Zarządzenie Wójta Gminy Brudzew nr 49/2014 z dnia 17-09-2014 - zespół ds. wyborów samorządowych (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21. wyjaśnienia PKW sprawie członkostwa w komisjach wyborczych (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22. Uchwała Nr 1/2014 GKW w Brudzewie z dnia 29.09.2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23. Uchwała Nr 2/2014 GKW w Brudzewie z dnia 29.09.2014 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji (433kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24. Uchwała Nr 3/2014 GKW w Brudzewie z dnia 29.09.2014 - powołanie pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej GKW w Brudzewie (455.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25. Uchwała Nr 4/2014 GKW w Brudzewie z dnia 29.09.2014 - dyżury rejestracja kandydatów (199.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26. Wyjaśnienia PKW w sprawie oświadczeń lustracyjnych (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27. Wyjaśnienia PKW w sprawie sporządzania wykazu podpisów poparcia dla zgłoszenia listy (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28. Wyjaśnienia PKW w sprawie podawania imion kandydatów na wykazie osób udzielajacych poparcia (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 8.10.2014 - dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych (511.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30. uchwała Nr 5 / 2014 GKW w Brudzewie z dnia 8 października 2014r. w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzewie związanych z rejestracją dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych (557.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31. Informacja KBW w Koninie o szkoleniu OKW (6-11-2014 godz. 9:00) (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32. Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzew z dnia 16-10-2014 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW (18MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17.10.2014 o losowaniu numerów list kandydatów (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34. Zawiadomienie o publicznym losowaniu kandydatów na członków OKW (556.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35. Obwieszczenie KW w Koninie z dnia 17-10-2014 w sprawie przyznania numerów list w powiecie tureckim (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36. Komunikat GKW w Brudzewie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37. Komunikat PKW z dnia 17-10-2014 o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych (509.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38. Uchwała nr 6 GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39. Uchwała nr 7 GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 w sprawie przyznania numerow listom kandydatow (523.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wojta Gminy Brudzew (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014 o zarejestrowanych kandydatach na radnych (179.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brudzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brudzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 (135.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brudzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45. Obwieszczenie GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brudzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46. Uchwała nr 8 GKW w Brudzewie z dnia 23-10-2014r. w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Brudzew (476.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47. Zawiadomienie Wójta Gminy Brudzew o zwołaniu pierwszego posiedzenia OKW (542.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48. Zawiadomienie Wójta Gminy Brudzew o sporządzeniu spisu wyborców (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49. Uchwała nr 9 GKW w Brudzewie z dnia 27-10-2014r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Gminy Brudzew (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50. Uchwała nr 10 GKW w Brudzewie z dnia 27-10-2014r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach Wójta Gminy Brudzew (220.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51. Zarządzenie Nr 57_2014 Wójta Gminy Brudzew z dnia 31-10-2014r. w sprawie: ochrony lokali OKW (912.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52. Informacje OKW o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53. Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54. Uchwały OKW w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55. Uchwały OKW w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Komisji (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56. Informacja GKW z dnia 12 października 2014 roku (365.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57. Uchwała nr 11 GKW w Brudzewie z dnia 15.11.2014 w sprawie zmiany składu OKW nr 3 w Janowie (527.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58. Protokół z wyborów do Rady Gminy Brudzew z dnia 18-11-2014r. wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Brudzew z dnia 18-11-2014r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Brudzew wybranej w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (831.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61. Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. (478.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Nowaczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia:2014-06-23 14:43:18
Opublikował:Piotr Nowaczyk
Data publikacji:2014-06-23 14:43:36
Ostatnia zmiana:2015-02-02 13:25:20
Ilość wyświetleń:10033
Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij