Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Komunikaty i ogłoszenia
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie? (22)
    Ogłoszenia, kurendy, informacje (13)
        Archiwum (85)
    Obwieszczenia (10)
        Archiwum (27)
    Decyzje środowiskowe (0)
        Zawiadomienie o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (48)
        Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowych dla poszczególnych inwestycji z udziałem powyżej 20 stron (0)
            2018 (0)
                Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kolnica, gmina Brudzew" (1)
                Budowa drogi gminnej nr 642538P w miejscowości Bierzmo (1)
            2016 (0)
                Farma Wiatrowa Koźmin (5)
            2015 (0)
                Rekultywacja w kierunku wodnym wyrobiska poeksploatacyjnego węgla brunatnego w odkrywce "Koźmin"- pole centralne, poprzez zagosp (23)
                Budowa drogi gminnej Krwony-Janiszew (5)
                Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (4)
            2013 (0)
                Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło- Brudzew- Brudzyń (8)
                Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (9)
                Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń (2)
            2012 (0)
                Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1600kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 92 w msc. Marule (5)
                Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Poddębice" (49)
                Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy 2 MW w msc. Krwony (1)
                Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na dz. o nr ewid. 7 obręb Marulew (1)
                Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego złoża "Koźmin" (14)
                Modernizacja wału lewobrzeżnego rzeki Warty na Polderze Janów-Radyczyny (22)
            2011 (0)
                Budowa rowu odwadniaj. wzdłuż drogi serwis. po połud. stronie autostrady A2 pomiędzy rzekami Teleszyną Dolną a Janówką (4)
                Budowa kotłowni węglowej na terenie Fermy Drobiu w msc. Smolina (4)
                Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turkowskiej w msc. Brudzew oraz w msc. Kolnica (4)
                Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Piaski w msc. Brudzew (4)
            2010 (0)
                Budowa drogi gminnej na odcinku Janiszew-Krwony (4)
                Budowa drogi gminnej Wincentów - Galew (4)
                Budowa drogi gminnej nr 642523P Dąbrowa - Kwiatków (4)
            2009 (0)
                Budowa zbiornika wodnego małej retencji na terenie Odkrywki Koźmin (20)
                Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice, na długości 2,014km" (5)
                Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Olimpia (1)
                Odbudowa dwóch kurników dla brojlerów (2)
                Przebudowa drogi gminnej nr 642530P przebiegajacej przez msc. Cichów, Głowy, Koźmin o dł. ok 4,5 km (6)
            2008 (0)
                Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brudzewie na ul. Kard. S. Wyszyńskiego i na ul. Słonecznej (6)
                Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa (5)
            2007 (0)
                Kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego złoża Koźmin (32)
            Zmiana lasu na użytek rolny (30)
        Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (1)
        Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej z udziałem społeczeństwa (0)
            Odtworzenie ciągłości morfologicznej koryta rzeki Teleszyny w obrębie geod. Kwiatków (1)
            Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Cichów na działce o nr ewid. 410/1, gmina Brudzew (2)
                Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (2)
                Hałas (2)
                Inwentaryzacja przyrodnicza (1)
                Powietrze (2)
            Adaptacja istniejących nieruchomości i placów oraz budowie nowych budynków dla stacji demontażu pojazdów (7)
    Konkursy i przetargi (0)
        Nieruchomości, lokale (0)
            Archiwum (55)
        Sport / Pomoc społeczna (1)
            Archiwum (14)
        Archiwum pozostałe (4)
    Praca (1)
        Archiwum (15)
    Przydomowe oczyszczalnie (0)
        2018 (3)
        2017 (3)
        2016 (2)
        2015 (1)
        2014 (1)
    Gospodarka odpadami, Obsługa inwestora (1)
        Wzór deklaracji o wysokości opłaty (1)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Archiwum (4)
        Nr konta, na który należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Harmonogram odbioru odpadów/ Segregacja (8)
        Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (3)
        Informacje/ Ogłoszenia (23)
        Uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1)
        Wnioski dla Przedsiębiorców o wydanie zezwoleń (4)
        Akcje zbiórki odpadów (0)
            Informacja o bezpłatnej zbiórce odpadów styropianu w dniu 4 listopada 2017 r. (1)
            Akcja "Przynieś przeterminowane leki do apteki" (1)
            Zbiórka odpadów styropianu w dniu 10.10.2015r. (1)
            Zbiórka odpadów rolniczych- 4 listopada 2015r. (1)
            Archiwum (2)
                Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (7)
                Akcja dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (3)
                Zbiórka odpadów styropianu w dniu 11 października 2014 r. (1)
                Zbiórka odpadów rolniczych 2 kwietnia 2015r. (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
        Archiwum (1)
    AZBEST (1)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2018 (2)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2017 (3)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2016 (2)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2015 (3)
        Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2015r. (2)
    Rewitalizacja (4)

Ochrona danych osobowych
    Ochrona danych osobowych nowe (1)

Zamówienia publiczne
    Aktualne ogłoszenia (17)
    Archiwalne (35)
        2016 (4)
        2015 (1)
        2014 (9)
        2013 (14)
        2012 (18)
        2011 (6)
        2010 (0)
        2009 (16)
        2007 (5)
        2006 (15)

Rada Gminy
    Transmisje Sesji (2)
    Wyniki głosowania (1)
    Biuro Rady Gminy (1)
    Radni Gminy Brudzew (0)
        Kadencja 2018-2023 (15)
        Kadencja 2014-2018 (15)
        Kadencja 2010-2014 (15)
        Kadencja 2006-2010 (15)
        Kadencja 2002-2006 (15)
    Komisje (0)
        Komisje Kadencji 2014-2018 ważne! (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Komisje Kadencji 2010-2014 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Komisje Kadencji 2006-2010 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
        Komisje Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Oświaty i Spraw Społecznych (1)
            Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzew (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzew (1)
    Informacje o Sesjach (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 (6)
            2018 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (10)
            2017 (14)
            2016 (13)
            2015 (10)
            2014 (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (9)
            2013 (10)
            2012 (11)
            2011 (11)
            2010 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (6)
            2009 (11)
            2008 (11)
            2007 (10)
            2006 (4)
    Protokoły z Sesji (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 (0)
            2018 (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (11)
            2017 (13)
            2016 (14)
            2015 (14)
            2014 (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (12)
            2013 (13)
            2012 (12)
            2011 (11)
            2010 (3)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (12)
            2009 (11)
            2008 (11)
            2007 (10)
            2006 (4)
    Oświadczenia, deklaracje, apele i postanowienia proceduralne Rady Gminy (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew - kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na zakończenie kadencji (14)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2017 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2016 rok (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2015r. (15)
            Oświadczenia majatkowe Radnych za 2014r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na rozpoczęcie kadencji (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew - kadencja 2010-2014 (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na zakończenie kadencji (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2013 r. (15)
            Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2012r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2011r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2010r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na rozpoczęcie kadencji (14)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew - kadencja 2006-2010 (0)
            Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2009r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2008r. (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za rok 2007 (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2006 r (15)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew na rozpoczęcie kadencji (15)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew - kadencja 2002-2006 (0)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2005 r (1)
            Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Brudzew za 2004 r (1)

Wójt
    Wójt (1)
    Zastępca Wójta (1)

Urząd Gminy
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Kodeks Etyki (1)
    Regulamin wynagradzania (1)
    Regulamin pracy (1)
    Pracownicy urzędu (0)
        Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa (PMR) (5)
        Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (IOŚ) (3)
            Gminna Hala Sportowa (3)
        Referat Finansów (FN) (7)
        Referat Organizacyjny (OR) (11)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brudzew (0)
            Oświadczenia za 2017r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
            Oświadczenia za 2016 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (3)
            Oświadczenia za 2015 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2014 r. (0)
                Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (3)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2013 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majatkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2012 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2011 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2010 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2009 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2008 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2007 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (2)
            Oświadczenia za 2006 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (2)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenia majątkowe kierowników referatów Urzędu Gminy Brudzew (1)
            Oświadczenia za 2005 r. (0)
                Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brudzew (1)
                Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Brudzew (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (0)
            Oświadczenia za 2017r. (10)
            Oświadczenia za 2016 r. (9)
            Oświadczenia za 2015r. (10)
            Oświadczenia za 2014r. (9)
            Oświadczenia za 2013 r. (10)
            Oświadczenia za 2012 r. (10)
            Oświadczenia za 2011r. (10)
            Oświadczenia za 2010r. (10)
            Oświadczenia za 2009r. (10)
            Oświadczenia za 2008 r. (10)
            Oświadczenia za 2007 r. (10)
            Oświadczenia za 2006 r. (10)
            Oświadczenia za 2005 r. (10)
        Oświadczenia majątkowe pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta (0)
            Oświadczenia za 2017r. (2)
            Oświadczenia za 2016 r. (3)
            Oświadczenia za 2015 r. (6)
            Oświadczenia za 2014r. (3)
            oświadczenia za 2013 r. (4)
            Oświadczenia za 2012 r. (1)
            Oświadczenia za 2011r. (2)
            Oświadczenia za 2010r. (2)

Urząd Stanu Cywilnego
    Kierownik USC (1)
    Z-ca Kierownika USC (1)
        Oświadczenia majątkowe (1)
    Lista procedur (1)
    Dane teleadresowe (1)

Wybory i Referenda
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (4)
    Wybory Samorządowe 2018 (36)
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (15)
    Referendum ogólnokrajowe (19)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (22)
    Wybory do izb rolniczych (5)
    Archiwum (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (1)
        Wybory Samorządowe 2014 (1)

Prawo lokalne
    Akty Prawa Miejscowego (1)
    Statut Gminy Brudzew (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        2019 (45)
        2018 (0)
            Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (26)
            Uchwały Rady Gminy VII kadencji (74)
        2017 (96)
        2016 (86)
        2015 (81)
        2014 (0)
            Uchwały Rady Gminy VII kadencji (18)
            Uchwały Rady Gminy VI kadencji (60)
        2013 (73)
        2012 (65)
        2011 (62)
        2010 (0)
            Uchwały Rady Gminy VI kadencji (22)
            Uchwały Rady Gminy V kadencji (80)
        2009 (56)
        2008 (68)
        2007 (75)
        2006 (0)
            Uchwały Rady Gminy V kadencji (22)
            Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (50)
        2005 (60)
        2004 (63)
        2003 (51)
        2002 (0)
            Uchwały Rady Gminy IV kadencji (28)
            Uchwały Rady Gminy III Kadencji (32)
        2001 (58)
        2000 (42)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2019 (11)
        2018 (58)
        2017 (70)
        2016 (81)
        2015 (91)
        2014 (73)
        2013 (55)
        2012 (53)
        2011 (73)
        2010 (68)
        2009 (70)
        2008 (61)
        2007 (89)
        2006 (38)
        2005 (31)
    Zagospodarowanie przestrzenne (21)

Budżet i majątek gminy
    Budżet Gminy (19)
        Wykonanie budżetu Gminy (0)
            2018 rok (1)
    Plany finansowe jednostek organizacyjnych (0)
        Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie (0)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (17)
        Szkoła Podstawowa w Koźminie (15)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (0)
        Szkoła Podstawowa w Galewie z Filią w Chrząblicach (15)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (0)
        Gminne Przedszkole w Brudzewie (8)
            Plany Finansowe- bieżący rok (1)
            Plany Finansowe- poprzednie lata (0)
        Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
    Opłaty i podatki lokalne (14)
    Pomoc publiczna i ulgi (9)

Dzienniki Urzędowe
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitory Polskie (1)
    Dzienniki Urzędowe UE (1)

Gminne Jednostki Organizacyjne
    Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew (1)
    Gminny Ośrodek Kultury (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Plany Finansowe (0)
            2019 (1)
            2018 (2)
    Gminne Centrum Usług Wspólnych (2)
        Plany Finansowe (13)
    Szkoły i Przedszkola (4)
    Zakład Gospodarki Komunalnej (1)

Gminne Jednostki Pomocnicze
    Sołtysi i Rady Sołeckie (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Sołectwo Bogdałów (1)
            Sołectwo Bratuszyn (1)
            Sołectwo Brudzew (1)
            Sołectwo Brudzyń (1)
            Sołectwo Cichów (1)
            Sołectwo Chrząblice (1)
            Sołectwo Dąbrowa (1)
            Sołectwo Galew (1)
            Sołectwo Głowy (1)
            Sołectwo Izabelin (1)
            Sołectwo Janiszew (1)
            Sołectwo Janów (1)
            Sołectwo Kolnica (1)
            Sołectwo Kozubów (1)
            Sołectwo Koźmin (1)
            Sołectwo Krwony (1)
            Sołectwo Kuźnica Janiszewska (1)
            Sołectwo Kwiatków (1)
            Sołectwo Marulew (1)
            Sołectwo Olimpia (1)
            Sołectwo Podłużyce (1)
            Sołectwo Tarnowa (1)
            Sołectwo Wincentów (1)
        Mapa sołectw (1)
    GKRPA w Brudzewie (1)
    Zespół Interdyscyplinarny (1)

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Brudzew
    Oddział Gminny Związku OSP RP w Brudzewie (1)
    Jednostki OSP Gminy Brudzew (11)

Publicznie dostępny wykaz danych
    Baza OOŚ (1)

Biblioteka dokumentów
    Dane statystyczne (1)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (1)
    Kultura (2)
    Ochrona Środowiska (7)
        Uchwały (6)
    Organizacje pozarządowe (8)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzew (1)
    Plany Odnowy Miejscowości (8)
    Raport o Stanie Gminy Brudzew 2002-2006 (1)
    Sport (1)
    Sprawy Społeczne (6)
    Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Brudzew 2003-2013 (1)
    Spis telefonów (1)
    Strategia Promocji Gminy Brudzew (1)

Informacje
    Informacja ogólna o BIP (1)
    Redakcja (1)
    Linki (1)

Petycje
    Złożone petycje (0)
        2019 (0)
            Petycja z dnia 29 marca 2019r. (2)
        2018 (0)
            Petycja z dnia 20 września 2018r. (1)
            Petycja z dnia 4 maja 2018r. (2)
            Petycja z dnia 13 marca 2018r. (2)
        2017 (0)
            Petycja z dnia 30 listopada 2017 roku (2)
            Petycja z dnia 4 września 2017 roku (2)
            Petycja z dnia 19 maja 2017 roku (2)
        2016 (8)
        2015 (1)
    Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (0)
        Za rok 2017 (1)
        Za rok 2016 (1)
        Za rok 2015 (1)

Działalność lobbingowa
    Informacja o działalności lobbingowej nowe (2)

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Brudzew
    2018 (8)
    2017 (4)
    2016 (8)

Rejestr umów
    Rejestr umów (1)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij