Zamknij okno Drukuj dokument

Statut Gminy Brudzew

Uchwała nr XLVIII / 295 / 2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Brudzew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 3, poz. 70).

Statut gminy zawiera normy prawa ustrojowego, stanowiące z Konstytucją i ustawami system ustrojowy prawa samorządu.


Do materii statutowej należą zwłaszcza:

1)      zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy;

2)      zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;

3)      organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy;

4)      zasady udziału przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;

5)      zakres zarządzania mieniem komunalnym i korzystania z niego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła przez jednostki pomocnicze gminy oraz tzw. jednostki niższego rzędu, jak również zakres czynności dokonywanych przez jednostki pomocnicze gminy oraz jednostki niższego rzędu w zakresie przysługującego im mienia;

6)      uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

7)      inne sprawy nieuregulowane w ustawach, w granicach swobody gminy w kształtowaniu treści statutu.

Załączniki

1. Statut Gminy Brudzew (133.2kB)    
2. Zalacznik nr 1 [granice terytorialne gminy Brudzew] (58.2kB)    
3. Zalacznik nr 2 [wzór herbu Gminy Brudzew] (66kB)    
4. Zalacznik nr 3 [wzór flagi Gminy Brudzew] (89.6kB)    
5. Zalacznik nr 4 [regulamin używania herbu Gminy Brudzew] (56kB)    
6. Zalacznik nr 5 [wzór pieczęci herbowej Gminy Brudzew] (63kB)    
7. Zalacznik nr 6 [regulamin używania pieczęci herbowej] (49.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Piotr Nowaczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Wotalski
Data wprowadzenia:2006-08-10 14:44:53
Opublikował:Piotr Wotalski
Data publikacji:2006-08-11 09:23:07
Ostatnia zmiana:2014-12-04 10:11:30
Ilość wyświetleń:7622