ul. Turkowska 58a
62 - 720 Brudzew
Tel.: 63 279 73 31
Fax: 63 279 73 31
e-mail:
zgk@brudzew.pl

NIP: 668-13-86-190
REGON: 310276972

Godziny otwarcia ZGK w Brudzewie: 7:00 do 15:00

Administrator danych osbowych
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brudzewie
ul. Turkowska 58a
62-720 Brudzew

Inspektor ochrony danych
Agata Kujawa
tel. 63 279 83 27
e-mail:
dpo@brudzew.plPracownicy ZGK w Brudzewie:

Justyna Kowalewska - Kierownik ZGK w Brudzewie
Tel.: 63 279 73 31
Fax: 63 279 73 31
e-mail: zgk@brudzew.pl 

Halina Januszewska- Referent ds. gospodarki komunalnej
tel. 63 279 73 31
        
Mariola Karwacka- Główny księgowy
tel. 63 279 73 31