Sołtys
Pan Artur Witaszek


Rada Sołecka
1. Artur Witaszek - Przewodniczący
2. Jarosław Kaźmierczak
3. Józef Wdzięczny
4. Józef Kowalczyk

Kontakt:
Biuro Rady Gminy
ul. Turkowska 29
62 - 720 Brudzew
Tel.: 63 279 83 27
Fax. 63 289 20 49
e-mail: biurorady@brudzew.pl

Obsługa Biura Rady:
Agata Kujawa
pokój nr. 29 (I piętro) 
Tel.: 63 279 83 27
e-mail: biurorady@brudzew.pl