Wójt Gminy Brudzew na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005  r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa     informuje, że  w dniu 14 lipca 2016r. wpłynął wniosek zawodowego  lobbysty pana Artura  Brylikowskiego zarejestrowanego w rejestrze zawodowych lobbystów  pod nr 00351 o przesłanie informacji,  o wprowadzeniu zarządzenia  wewnętrznego dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie  urzędu.

 

             *  Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia:

 

  1. Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów   na terenie urzędu;

 

lub

 

  1. Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu  w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.