Kolnica 3
62 - 720 Brudzew
Tel.: 782 011 017
e-mail: gok@brudzew.pl

NIP: 668-187-19-33
REGON: 300179337

Godziny otwarcia GOK "Wozownia" - Biuro:
poniedziałek    730 - 1530
wtorek             730 - 1530
środa               730 - 1500
czwartek          730 - 1530
piątek              730 - 1530

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury "Wozownia":

Nina Kropidłowska - Dyrektor GOK "Wozownia"
Tel.: 667 011 017
e-mail: gok@brudzew.pl 

Joanna Zaremba       
stanowisko: referent ds. promocji, księgowa      
Tel.: 782 011 017      
e-mail: promocja@brudzew.pl

Agnieszka Karbowa
stanowisko: starszy instruktor artystyczny
Tel.: 782 011 017
e-mail: gok@brudzew.pl

      
Instruktorzy GOK w Brudzewie:

Wiesław Zydorkiewicz          - zajęcia instrumentalne

Dariusz Bagiński                    - zajęcia wokalne

Agnieszka Karbowa               - zajęcia plastyczne

Andrzej Kujawa                     - Kapelmistrz Orkiestry Dętej

Jacek Lewandowski               - instruktor ZTL "Brudzewiacy"

Gminny Ośrodek Kultury "Wozownia" jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Brudzew. GOK "Wozownia" został wpisany w dniu 23 lutego 1994 roku do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 2. Ośrodek jest instytucją realizującą na terenie gminy zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:
1) Orkiestra Dęta (próby w poniedziałki i środy od 17.00 do 21.00),
2) Zespół Tańca Ludowego "Brudzewiacy" (próby w soboty od 16.00 do 19.00).