Punkt Konsultacyjny

ul. Powstańców Wielkopolskich 35 
62 - 720 Brudzew
(przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie)

adres do korespondencji:
Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

Skład GKRPA w Brudzewie:
1) Barbara Zielińska                                   - Przewodniczący Komisji
2) Renata Michalska                                  - Sekretarz Komisji
3) Agnieszka Ordon
4) Tomasz Józefowicz
5) Robert Kudła
6) Elżbieta Piąstka


W punkcie fachowej pomocy dla wszystkich zainteresowanych udzielają: specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzewie oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Brudzew.

Spotkanie ze Specjalistą psychoterapii uzależnień, instruktorem terapii uzależnień możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla szerokiej gamy odbiorców, w tym m.in.:
1) osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
2) osób uzależnionych od substancji psychotropowych i ich rodzin;
3)
rodzin z problemem przemocy w rodzinie;
4) osób z innymi uzależnieniami i ich rodzin, oraz 
5) osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


Grupa AA "Jutrzenka" Brudzew
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
62 - 720 Brudzew


Mityngi "otwarte" dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym - każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18:00.
Mityngi "zamknięte" - tylko dla uczestników wspólnoty AA - pozostałe piątki każdego miesiąca, również o godz. 18:00.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 63 279 83 40 (Renata Michalska, UG Brudzew, renata.michalska@brudzew.pl
).

Szukasz informacji

lub pomocy?

TELEFON ZAUFANIA

"Narkotyki - Narkomania"

801 199 990

czynny codziennie

(z wyjątkiem świąt państwowych)

w godz. 16-21

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

801-12-00-02

pon. - sob.

w godz. 8.00 - 22.00

niedz. i święta

w godz. 8.00 - 16.00

Poradnia Telefoniczna

dla Osób Dorosłych

w Kryzysie Emocjonalnym

TELEFON KRYZYSOWY

116 123

7 dni w tygodniu

w godzinach od 14 do 22

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22 666 28 50

pon., wt., godz. 17.00-21.00
801-120-002

środa, godz. 18.00-22.00

Strona Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
Podsumowanie realizacji Kampanii "ZTU" w Gminie Brudzew w roku 2010
"ZTU" 2011
Relacja z kampanii "ZTU" 2011 
Alkohol tylko dla pełnoletnich. Strona Ogólnopolskiej Kampanii "pozory mylą dowód nie".
Relacja "Pozory myla dowód nie"
Biblioteka dokumentów - sprawy społeczne
Zespół Interdyscyplinarny.