Radosław Chamera
Referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62 - 720 Brudzew

pokój nr. 14 (parter)
Tel.: 63 279 83 48

www.straz.brudzew.pl
e-mail: radoslaw.chamera@brudzew.pl

Skład osobowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brudzewie:

Prezydium Zarządu:
Prezes - dh Romuald Rumiejowski (OSP Koźmin)
Wiceprezes - dh Władysław Karski (OSP Janiszew)
Wiceprezes - dh Piotr Jankowski (OSP Galew)
Wiceprezes – dh Zbigniew Synenko (OSP Brudzew)
Komendant Gminny - dh Henryk Świętochowski (OSP Brudzyń)
Z-ca Komendanta Gminnego - dh Piotr Maciaszek (OSP Chrząblice)
Sekretarz - dh Radosław Chamera (OSP Brudzew)
Skarbnik - dh Wiesław Mankiewicz (OSP Krwony)


Członkowie zarządu:
dh Daniel Kusz (OSP Brudzew)
dh Mirosław Skolimowski (OSP Brudzew)
dh Marek Włodarczyk (OSP Janiszew)
dh Zdzisław Kaźmierczak (OSP Janiszew)
dh Przemysław Wdowiński (OSP Brudzyń)
dh Dariusz Mituta (OSP Krwony)
dh Damian Kluska (OSP Koźmin)
dh Paweł Lipiński (OSP Janów)
dh Zdzisław Ciesielski (OSP Janów)
dh Martyna Ratyńska (OSP Galew)
dh Andrzej Majtka (OSP Cichów)
dh Grzegorz Rosiak (OSP Chrząblice)
dh Tomasz Maciaszek (OSP Chrząblice)

 

Gminna Komisja Rewizyjna  
Przewodniczący - dh Tomasz Kiciński (OSP Koźmin) 
dh Marek Kaszyński (OSP Brudzew)
dh Robert Kaźmierczak (OSP Janiszew)
dh Jan Binkiewicz (OSP Krwony)
dh Piotr Ptasiński (OSP Chrząblice)


Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP


Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych
Wytyczne komendanta gminnego ZOSPRP