Szczegółowe dane statystyczne dotyczące Gminy Brudzew znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Statystycznego , m.in. w zakładce "Bank Danych Lokalnych" oraz "Statystyczne Vademecum Samorządowca".

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, 31 64, 31 66, 31 61
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36.

Oddział w Koninie
ul. Poznańska 84
62-510 KONIN
tel. 63 249 94 00
fax 63 249 94 10
e-mail:
uspoz.okonin@stat.gov.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700 do 1500


Rejestracja podmiotów gospodarczych odbywa się w pokoju nr 718 od wtorku do piątku w godz. 730-1430,
w poniedziałki od 730-1730 tel. 63 249 94 09


Informatorium statystyczne i biblioteka zapraszają od wtorku do piątku w godz. 700-1500,
w poniedziałki od 700-1800 pok. 719, tel. 63 249 94 12, 63 249 94 13.