Cezary Krasowski
Wójt Gminy Brudzew


pokój nr. 18 (parter)
tel. 63 279 83 33
e-mail: ug@brudzew.pl