Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek

Wójt Gminy BrudzewPan Cezary Wiktor Krasowski

pokój nr. 33 (I piętro, Sekretariat Urzędu Gminy)
Tel.: 63 279 83 47
Fax: 63 289 20 49
e-mail: wojt@brudzew.pl

W sprawch skarg i wniosków Wójt Gminy Brudzew przyjmuje w siedzibie Urzędu Gminy Brudzew (I pietro, pokój nr 33) w dniach:

- poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30;

- od wtorku do piątku w godzianch od 7:30 do 15:30 


Wójt, stosownie do treści ustawy o samorządzie gminnym to organ wykonawczy gminy.                  

Do podstawowych obowiązków wójta jako organu wykonawczego należy podejmowanie działań i czynności prawnych oraz techniczno - organizacyjnych.

Wójt jest również organem administracji publicznej właściwym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu tej administracji, kierownikiem urzędu gminy, a tym samym przełożonym służbowym zatrudnionych tam pracowników samorządowych oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ustawowym reprezentantem gminy, w tym także w zgromadzeniach związków komunalnych, terenowym organem obrony cywilnej , podmiotem odpowiedzialnym za sprawy ochrony przed powodziami i skutkami klęsk żywiołowych oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Stanowisko wójta jest kadencyjne. Okres jego pełnienia (jeżeli nie nastąpi wcześniejsze wygaśnięcie mandatu) trwa 4 lata.

Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.”.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do podstawowych zadań wójta należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

2)      opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3)      określanie sposobu wykonywania uchwał;

4)      gospodarowanie mieniem komunalnym;

5)      wykonywanie budżetu;

6)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij