Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brudzew

Kolorowy pasek
Urząd Gminy Brudzew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Brudzew.

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.05.09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.01.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Budynek położony jest w Brudzewie przy skrzyżowaniu ulic Turkowskiej, Szkolnej i Ogrodowej. Oddalony jest o ok. 1 minutę jazdy samochodem od centrum Brudzewa (Plac Wolności). Urząd zlokalizowany jest w centrum gminy i ma dogodne połączenia drogowe.

Budynek Urzędu Gminy Brudzew posiada trzy kondygnacje: piwnicę, parter i piętro. Wejście do budynku znajduje się od ul. Turkowskiej. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z trzydziestoma miejscami parkingowymi , w tym dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking przed budynkiem wykonany jest z masy asfaltowej natomiast pozostała część wykonana jest z kostki betonowej.

Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu.

Trasa wolna od przeszkód

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi na poszczególnych poziomach zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda, podjazd

Urząd Gminy Brudzew nie posiada windy dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się za schodami prowadzącymi do Urzędu. Po wcześniejszej informacji telefonicznej pracownicy urzędu zapewnią dostęp osobie z niepełnosprawnościami do budynku.

Toaleta

Urząd nie jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa niepełnosprawnych

Punkt informacyjny zlokalizowany jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) w Urzędzie Gminy Brudzew, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

  • pocztę elektroniczną – na adres: ug@brudzew.pl
  • telefon: 063 279 83 47

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

Serwis brudzew.pl jest zgodny ze standardem WCAG 2.0, na poziomie AA.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij